Chassé Cultuurfonds: educatie

Theater en film prikkelen de fantasie en vergroten de belevingswereld van kinderen. Maar een theaterbezoek is voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Daar willen wij graag verandering in brengen.

“Je kunt alleen dromen over dingen die je ooit gezien of gehoord hebt. Na een theaterbezoek heb je nóg meer om over te dromen.”

Venster op de wereld

Met behulp van het Chassé Cultuurfonds wil het Chassé Theater in 2025 álle Bredase basisschoolkinderen jaarlijks een gratis, volledig verzorgd theaterbezoek aanbieden. Dat betekent dat elk kind in de gemeente Breda elk jaar met school het theater bezoekt. Wij verzorgen de voorstelling, het vervoer van en naar school en een lespakket voor in de klas.

Theater en film vormen een venster op de wereld, het geeft stof tot nadenken of is een ontspannende vlucht uit de werkelijkheid. Het kan ontroeren, verwarren of irriteren, maar bovenal hebben theater- en filmvoorstellingen het vermogen om je mee te nemen naar een andere wereld. Daarom heeft dit project als titel 'Venster op de wereld' gekregen.

pilot groep 3

In 2019 starten we een pilot met alle Bredase groepen 3. Half november hebben alle Bredase scholen een uitnodiging gekregen om in april met groep 3 de voorstelling Vadertje en moedertje te bezoeken. Als dit een succes blijkt, hopen we elk jaar een nieuwe groep toe te voegen. Dus in 2019 groep 3, in 2020 groep 3 en 4, in 2021 groep 3, 4 en 5 en zo door. 

We vinden het belangrijk dat álle kinderen kennis maken met theater. Dus ook de kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Om dit mogelijk te maken kunnen we uw bijdrage goed gebruiken. Helpt u mee? 

ja, ik meld me aan als choreeg 

ik doneer liever eenmalig