Internationaal Theater Amsterdam

Internationaal Theater Amsterdam is de naam van de fusieorganisatie van Toneelgroep Amsterdam en de Stadsschouwburg Amsterdam. Vanaf seizoen 2018/2019 gaat de nieuwe organisatie van start. Dat maakte de nieuwe organisatie bekend in een persbericht.

"De nieuwe naam typeert in enkele woorden wat we zijn. Hij toont dat we theater maken en programmeren in en vanuit Amsterdam binnen een internationale context. Hij refereert zowel naar het gebouw als wat er in het gebouw gebeurt", aldus het persbericht.

Internationaal
ITA werkt, programmeert, produceert, reist en denkt internationaal. Een echte thuis voor een grootschalig internationaal reizend repertoiregezelschap. Het programmeert en produceert toonaangevende én nieuwe internationale makers op vlak van theater en dans. Deze pluriformiteit van regisseurs, choreografen en gezelschappen - waarbij gevestigde waarden naast nieuwe talenten staan - zorgt voor een veelkleurig palet van brutale, eigenwijze, urgente voorstellingen. 

Theater
ITA is de plek waar theater in al zijn 21ste -eeuwse verschijningsvormen gemaakt én getoond wordt. Theater refereert zowel naar het gebouw als wat er in het gebouw gebeurt. Het is een trekpleister, een moderne ontmoetingsplaats waar mensen samen zijn om ervaringen te delen die ertoe doen, om er te eten en te drinken. Een onmisbare plek in het publieke debat over mens en samenleving.