Chassé Cinema Onbeperkt kaarten bestellen

online via chasse.nl*

Bent u ingelogd, dan herkent ‘het systeem’ dat u in bezit bent van Chassé Cinema Onbeperkt, dan kunt u uw filmkaart bestellen en betaalt u niets. Voor extra kaarten voor mede-gezelschap zonder Chassé Cinema Onbeperkt betaalt u de reguliere tarieven.

Bestelt u regelmatig voor een groep? Stel dan het bespreekbureau op de hoogte van uw mede-gezelschap, hun adresgegevens en hun pasnummers. Deze koppelen we aan elkaar, zodat u online voor de gehele groep kunt bestellen met bijbehorende privileges.

telefoon* 
Geef uw postcode en huisnummer, of uw pasnummer.

balie
Op vertoon van uw Chassé Cinema Onbeperkt pas, kunt u uw kaart bestellen.

* bestellen betekent de film bezoeken. Komt u twee keer niet opdagen (‘no-show’) dan heeft Chassé Theater het recht uw Chassé Cinema Onbeperkt te ontbinden.