Chassé Cinema Onbeperkt voorwaarden

• Chassé Cinema Onbeperkt is persoonsgebonden;
•  Op de pas gebruiken wij een foto van u ter identificatie. Wij vragen u een foto te mailen naar bespreekbureau@chasse.nl. Deze foto wordt alleen gebruikt op de pas en wordt niet opgeslagen.

• de abonnee heeft recht op 1 ticket per filmvoorstelling;
• u verbindt zich minimaal voor 4 maanden aan Chassé Cinema Onbeperkt, daarna loopt het automatisch door tot wederopzegging, met een opzegtermijn van 1 maand gerekend vanaf start van uw abonnement;
• de eerste termijn betaalt u vooruit. Telefonisch of aan de balie per pin of creditcard. 
• daarna wordt maandelijks uw deelname automatisch geïncasseerd; als de betaling niet van uw rekening afgeschreven kan worden, ontvangt u een herinnering met instructies om de betaling alsnog te voldoen. Als we alsnog geen betaling ontvangen, wordt de pas automatisch gedeactiveerd;
• een abonnement wordt per volle maand afgesloten vanaf dag van aanschaf. Als een abonnement bijvoorbeeld op 14 februari wordt afgesloten zal het abonnement, indien het binnen 4 maanden wordt opgezegd, 13 juni aflopen; 
• uw filmkaart besteld met Chassé Cinema Onbeperkt is enkel geldig wanneer u aan de zaal uw ticket én uw persoonlijke pas kunt tonen;
• een aantal filmspecials vallen niet onder Chassé Cinema Onbeperkt. Hiervoor betaalt u een kleine toeslag. 
• indien u een filmkaart reserveert met Chassé Cinema Onbeperkt, wordt uw komst verwacht. Komt u twee keer niet opdagen (‘no-show’) dan heeft Chassé Theater het recht uw Chassé Cinema Onbeperkt te ontbinden;
• her-activeren van Chassé Cinema Onbeperkt kan kosteloos na 1 jaar gerekend vanaf opzegging. Bent u minder dan een jaar lid geweest en wilt u binnen het jaar na opzegging weer lid worden, brengen wij € 25 administratiekosten in rekening;
• bij verlies of diefstal kunt u voor € 10 een nieuwe pas aanvragen.