privacy statement Chassé Theater

Chassé Theater, gevestigd aan Claudius Prinsenlaan 8 te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken.

contactgegevens

Chassé Theater N.V.
Claudius Prinsenlaan 8
4811 DK Breda
Telefoon: 076 530 31 00
E-mail: privacy@chasse.nl

persoonsgegevens die wij verwerken

Chassé Theater verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van ons aanbod en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam, voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Nationaliteit
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bank en/ of betaalgegevens
 • Interessegebieden (bijvoorbeeld ‘musical’ of ‘dans’)
 • Functietitel
 • Contactgeschiedenis
 • IP-adres
 • Social ID
 • Cookie ID
 • Surfgedrag
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel aan te maken op onze website, in correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Chassé Theater verwerkt 2 typen persoonsgegeven die vallen onder ‘bijzondere persoonsgegevens’, maar we verwerken geen ‘strafrechtelijke persoonsgegevens’.

De bijzondere persoonsgegevens hebben betrekking op geslacht of foto’s. Als bijzondere persoonsgegevens verwerken we geslacht en foto’s. Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Foto´s verwerken we om onze content meer sfeer te geven of een abonnement persoonsgebonden te maken. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt, dan horen we het graag!

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd, zoals bij de Chassé Rangers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@chasse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Chassé Theater verwerkt je gegevens voor verschillende doeleinden. Hierbij nemen wij je privacy zeer serieus en behandelen wij jouw gegevens uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat we ons in alle gevallen houden aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVP).

Chassé Theater verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten persoonsgegevens verwerken.

dienstverlenging
Wij verwerken je persoonsgegevens om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Wij gebruiken je gegevens:

 • Om het reserveren van kaarten mogelijk te maken
 • Om bestelde kaarten bij je af te leveren
 • Voor het afhandelen van je betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om je te informeren over wijzigingen in onze programmering of je attent te maken op belangrijke informatie rondom jouw bezoek aan ons theater

Je kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Facebook, LinkedIn en Whatsapp bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

nieuwsbrieven, mailings en post
Je kunt je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kun je onderaan iedere mail uitschrijven.

We maken daarnaast onderscheid tussen nieuwsbrieven (terugkerend informatief), commerciele mailings (obv een eerdere aankoop, prospect, oid), service mails (ivm onze dienstverlening. Bv. annulering van een voorstelling) en transactionele mails (zoals e-tickets).

Ook versturen wij promotionele mailingen per post. Wens je dit niet langer meer te ontvangen of wil je een adres wijzigen? Neem dan contact met ons op via privacy@chasse.nl

werving (marketing)
Chassé Theater loopt graag voorop in de markt. Daarom werven wij nieuwe bezoekers, sponsoren, zakelijke relaties, choregen en nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij van hen contactdetails en interessegebieden.

Voor voorstellingen, evenementen en campagnes verwerken we persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kunt je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van het Chassé Theater te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

 • Chassé Theater analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op je voorkeuren
 • Chassé Theater analyseert je aankoopgedrag met als doel profilering en segmentatie om het aanbod af te stemmen op je voorkeuren
 • Chassé Theater maakt gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms, waarmee (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen.

geautomatiseerde besluitvorming

Chassé Theater neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chassé Theater) tussen zit. Het gaat dan om besluiten op basis van de profilering en segmentatie van bezoekers gebaseerd op het aankoopgedrag en de selectie van doelgroepen voor marketingcampagnes. Chassé Theater gebruikt hiervoor de volgende systemen: Smart Connections CRM software, Clang e-mail software, ITIX ticketing software.

hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Chassé Theater bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

delen van persoonsgegevens met derden

Chassé Theater verkoopt je gegevens nooit aan derden. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Chassé Theater blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij werken bijvoorbeeld samen met een (online) marketingbureau en maken gebruik van Google Analytics.

Daarnaast delen wij ook bepaalde gegevens voor onderzoeks- en statistische doeleinden. We gebruiken hiervoor de gegevens die u zelf doorgeeft in het kader van bestellingen.  We verwerken onder meer samen met Rotterdam Festivals en Whooz persoonsgegevens (postcode en huisnummer) om statistische gegevens te genereren (o.a. segmentering op basis van het Culturele Doelgroepenmodel) en te verzamelen over ons publiek. De resultaten van de diverse onderzoeken zijn niet tot natuurlijke personen herleidbaar. Uitgebreidere informatie over het Culturele Doelgroepenmodel vindt u hier en meer over deze verwerking leest u in de privacyverklaring van Rotterdam Festivals.

cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Chassé Theater gebruikt functionele, analytische, tracking en marketing cookies. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Chassé Theater gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en kun je toestemming geven over het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

 

Zakelijk gebruik

Wij als Chassé maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De leadgeneratietool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je  andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@chasse.nl. Chassé Theater zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Chassé Theater wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via dit formulier.

hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chassé Theater neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@chasse.nl.

aansprakelijkheid en overige bepalingen

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Chassé Theater (ook niet via een eigen netwerk). Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Op onze website zijn links naar sites van derden opgenomen. Chassé Theater heeft geen enkele zeggenschap over websites van derden en is voor de inhoud van die sites niet verantwoordelijk. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Breda, mei 2018

cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services. Je gaat akkoord met onze cookies als je onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kun je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vind je meer informatie over wie we zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.