Wim Kennes

Cancel-culture

Debat BredaPhoto
vr 20 nov 20:30 - 21:45
Koninklijke Drukkerij Em. de Jongzaal
vr 20 nov 2020
20:30 - 21:45

Studio Zeitgeist en Chassé Theater organiseren in samenwerking met BredaPhoto een discussieavond rondom de grotere vraag ‘Cancel-culture: terechte kritiek op de gevestigde orde of de creatie van een nieuw taboe?’.

  • Wij kijken er naar uit om je snel weer te zien. Mogelijk heb je nog vragen, daarom hebben wij alles voor jou op een rijtje gezet. 

English below

Vanuit een breder perspectief en naar aanleiding van de ontstane commotie rondom het weggehaalde werk van Erik Kessels, zal vanuit verschillende sociale en culture invalshoeken worden onderzocht wat dit nieuwe fenomeen cancel-culture is. 

Steeds vaker horen we over de publieke boycot van artiesten, culturele instellingen en/of politici die zich ‘sociaal ongewenst’ hebben gedragen of geuit of ‘schadelijk’ werk hebben gemaakt. Vaak gaat het om uitingen of werk die ongelijke machtsstructuren in stand houden en die tot marginalisatie leiden van minderheidsgroeperingen. Het publiekelijk tot verantwoording roepen en verantwoordelijk houden van artiesten en instellingen voor schadelijk gedrag, is voor minderheidsgroeperingen een strategie om deze structuren zichtbaar en bespreekbaar te maken. Aan de andere kant wordt er beweerd dat de cancel-culture giftig is en zorgt voor een polarisatie en uitsluiting van afwijkende meningen uit het debat. Daarnaast zou de angst voor cancel-culture leiden tot zelfcensuur onder journalisten, kunstinstellingen, kunstenaars, schrijvers en andere opiniemakers waardoor de vrijheid van meningsuiting in gedrang komt. 

Moderator Farid Tabarki heeft aan tafel deze avond sociaal wetenschapper gespecialiseerd in gender en seksualiteit Linda Duits, kunstcriticus van De Groene Amsterdammer en hoofdredacteur - Ons Amsterdam Koen Kleijn, kunstenaar, schrijver en activist Alina Lupu, kunstenaar Erik Kessels, directeur BredaPhoto Fleur van Muiswinkel, stadsdramaturg bij KVS in Brussel Tundé Adefioye, oprichtster en managing director van Women Skate the World Nanja van Rijsse e.a.

Muziek wordt verzorgd door Bart Rijnink. De voertaal voor deze avond is Engels. De avond wordt ook online gestreamed via het Youtube-kanaal van het Chassé Theater. 

----

Cancel culture: justified criticism of the established order or the creation of new taboos?

Studio Zeitgeist and Chassé Theatre, in collaboration with BredaPhoto, are organizing a discussion evening around the bigger question "Cancel culture: justified criticism of the established order or the creation of new taboos?".  From a broader perspective and in response to the commotion that has arisen around the removed work of Erik Kessels, this debate will look into the nature of a new phenomenon, the of so-called ‘cancel-culture.’  What is cancel-culture and is it ‘real’? Is cancel-culture a term that is being used by criticised artists and institutions in order to hide their accountability? Or is it real and is cancel-culture silencing the public debate?

We increasingly hear about the public boycott of artists, cultural institutions and / or politicians who have acted or expressed themselves in "socially inappropriate" ways or have created "harmful" works. This often relates to expressions or work that maintain unequal societal power structures and that lead to marginalization of minority groups. Publicly calling-out and holding artists and institutions accountable for harmful behaviour, is a strategy for minority groups to make these structures visible and open to discussion. On the other hand, it is argued that the cancel culture is poisonous and polarises and excludes dissenting opinions from the debate. In addition, the fear of cancel culture would lead to self-censorship among journalists, art institutions, artists, writers and other opinion formers, thereby jeopardising freedom of expression.

On this evening, moderator Farid Tabarki will be joining social scientist specialised in gender and sexuality Linda Duits, art critic of the Groene Amsterdammer and editor-in-chief of Ons Amsterdam Koen Kleijn, artist, writer and activist Alina Lupu, artist Erik Kessels, BredaPhoto director Fleur van Muiswinkel, Tundé Adefioye, Nanja van Rijsse and others. Music is performed by Bart Rijnink.

The discussion language for this evening is English.

Online streaming: at Youtube

De voertaal voor deze avond is Engels.

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content van derden af te beelden, zoals ook video’s, en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stem je hiermee in. Als je niet akkoord bent, kan je via de knop 'Instellingen aanpassen' je voorkeuren opgeven.

Cookie instellingen