technische gegevens zalen

Jupilerzaal

algemene rider Nederlands / general rider English / general rider Deutsch / general rider français
PR&E NL / PR&E ENG / PR&E DU / PR&E FR
detail informatie Dansstudio / detailed information dance studio
stoelenplan zaal / seating map venue
stoelenplan balkon 1  / seating map balcony 1
stoelenplan balkon 2  / seating map balcony 2
plattegrond excl. trekken / map excl. fly bars
plattegrond incl. trekken / map incl. fly bars
kleedkamers en orkestbak / dressing rooms and orchestra pit
lichtplan toneelzicht / lighting scenic view 
lichtplan zaalzicht / lighting venue view
overzicht intercom frequenties / overview intercom frequencies
overzicht zender frequenties / overview transmitter frequencies
trekkenlijst / list fly bars

Koninklijke Drukkerij Em. de Jongzaal

algemene rider Nederlands / general rider English / general rider Deutsch / general rider français
PR&E NL / PR&E ENG / PR&E DU / PR&E FR
detail informatie Dansstudio / detailed information dance studio
stoelenplan zaal / seating map
plattegrond met stoelenplan / map incl. seating map
plattegrond, tribune in / map excl. seating map 
plattegrond, tribune uit met trekken / map incl. fly bars
kleedkamers en orkestbak / dressing rooms and orchestra pit
overzicht intercom frequenties / overview intercom frequencies
overzicht zender frequenties / overview transmitter frequencies

trekkenlijst / list fly bars

lichtplan toneelzicht / lichtplan zaalzicht

MK2zaal

algemene rider Nederlands / general rider English / general rider Deutsch
plot side / plot top / plot top backstage
PR&E NL / PR&E ENG
stoelenplan / seating map
overzicht 1e verdieping met kleedkamers / overview first floor incl dressing rooms
lichtplan / lighting plan
overzicht intercom frequenties / overview intercom frequencies
overzicht zender frequenties / overview transmitter frequencies

Cinema 

stoelenplan / seating map

algemene rider Nederlands 

voorwaarden aanlevering filmmateriaal 

Riders/technische lijsten voor voorstellingen in het Chassé Theater kunt u mailen naar backoffice@chasse.nl.