Theater Rotterdam

Theater Rotterdam is het stadstheater van Rotterdam en is ontstaan uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg en Productiehuis Rotterdam. Theater Rotterdam werkt met een ensemble van makers, spelers, regisseurs en choreografen en leidt de nieuwste generatie theatermakers op. Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. Zij brengen spelers, journalisten, dansers, nieuwsgierigen, uitvinders, vertellers, choreografen en talenten samen om theater te maken en echte ontmoetingen te realiseren. Om iets teweeg te brengen in het hoofd, in het hart

Artistiek directeur Ellen Walraven

Algemeen directeur van de Rotterdamse Schouwburg, Ellen Walraven, is de artistiek directeur van Theater Rotterdam. Met een achtergrond als dramaturg bij zowel ’t Barre Land als Toneelgroep Amsterdam en als directeur van De Balie is zij de aangewezen persoon om het artistieke deel van Theater Rotterdam te leiden. Walraven wist de Rotterdamse Schouwburg de laatste jaren op bevlogen wijze te positioneren als een Rotterdamse plek voor iedereen, waar naast voorstellingen ook thema-avonden, debatten, festivals en andersoortige events werden georganiseerd. Walraven werkte eerder ook als criticus en vernieuwer van cultuurbeleid, onder andere als bestuurslid van Kunsten ’92, als lid van de Raad van Toezicht van het Theater Instituut Nederland en adviseur van de Rotterdamse Kunststichting.

de makers
Maker die zich aan Theater Rotterdam verbonden hebben zijn onder andere: Wunderbaum, Boogaerdt/VanderSchoot, Marjolein van Heemstra en Alida Dors.