Filteren


Cursusreeks kunst en filosofie IV (door Rob van Gerwen)

In een levendige cursus, boordevol voorbeelden en filosofische analyses, laat Rob van Gerwen zien dat ons wereldbeeld zich op een manier ontwikkelt die tot gevolg kan hebben dat mensen zich niet meer tot elkaar verhouden, maar alleen nog tot (digitale) entiteiten. Onze geest raakt in de verdrukking. De wereld van de waarneming is de werkelijkheid waarin we ons leven leiden. Dit is de wereld van begrip, betekenissen en handelingen, ook van de moraal---het is de wereld van de geest. Velen menen dat die wereld te instabiel is en al te eindig en beperkt en dat ze beheerst wordt door subjectiviteit. Men bedoelt dan dat dat slecht is en dat we ons op objectieve kennis moeten richten, op statistische verbanden en big data, of bijvoorbeeld op het hiernamaals. De geest staat onder druk, hoewel ze de kern van ons leven vormt. Deze tegenstelling vormt het thema deze cursus.