Vijf vragen aan algemeen directeur Ruud van Meijel over het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente Breda

De gemeente Breda bereidt nieuw cultuurbeleid en is voornemens subsidie te herverdelen, waardoor ook het Chassé Theater vanaf 2025 met minder gemeenschapsmiddelen moet werken. Wij vroegen onze algemeen directeur Ruud van Meijel hoe hij er naar kijkt.

Breda presenteerde afgelopen week een visie tot 2040 en een uitvoeringsnota voor 2025-2028. Wat vind jij van de plannen?

"Het is positief dat er nu een strategische cultuurvisie ligt op de verdere toekomst, die aanhaakt bij andere langjarige ontwikkelingen en ambities van de stad. Daarnaast is er een uitvoeringsagenda opgesteld voor de komende vier beleidsjaren. Deze aanpak brengt richting aan en helpt instellingen om duurzaam bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van Breda."

Het Chassé Theater moet wel met minder subsidie toe, net als Nieuwe Veste en Stedelijk Museum Breda. Is dat een goed plan?

"Er ligt naar mijn idee een doorwrochte visie, waarmee Breda een inhoudelijk onderbouwde keuze maakt. Niet van alles een beetje, maar een duidelijk profiel als stad van creatief talent. Het biedt een aansprekend vergezicht, maar ook bouwstenen voor de korte termijn. Het voorgestelde beleid zit wat mij betreft degelijk in elkaar. Er is gedegen onderzoek gepleegd en input opgehaald bij het veld. De hele aanpak maakt het voor ons verteerbaar om subsidie in te moeten leveren, omdat wij daarmee ook het grotere geheel dienen. Zo komt er meer geld voor initiatieven van anderen. Het is toe te juichen dat het college voorstelt niet alleen 1 miljoen euro te herverdelen, maar ook 1,7 miljoen euro extra uittrekt voor cultuur. Dat is winst t.o.v. het bestuursakkoord waarmee dit college haar beleidsperiode is ingegaan."

Welke gevolgen heeft deze bezuiniging voor het theater?

"Het gaat voor ons om 213.000 euro minder subsidie per jaar. De totale exploitatie van het Chassé Theater beloopt 15 miljoen euro, waarvan zo’n 40% uit subsidie bestaat en de rest uit inkomsten uit kaartverkoop, horeca, evenementen en verhuringen. Het gaat dus verhoudingsgewijze om een klein bedrag, ook al blijven theater en cinema een marginale business met weinig rendement. Wij kunnen het opvangen door op een heleboel terreinen zuinig aan te doen, zodat het publiek er niets van zal merken. 

Bovendien is de opkomst van het publiek na corona ongekend snel hersteld. Wij gaan dit jaar 350.000 bezoekers trekken, net zoveel als in 2019, wat het topjaar was na de economische crisis van zo’n 10 jaar geleden. Hierdoor gaat het dit jaar lukken om met een klein positief resultaat af te sluiten, terwijl wij 2023 begonnen met een verwacht tekort van 1 miljoen euro als gevolg van de sterk gestegen kosten voor in hoofdzaak energie. Ook gingen wij toen nog uit van een lager aantal bezoekers dit jaar.

Tegelijkertijd is het zo dat er zich ook voor 2024 weer nieuwe uitdagingen aandienen. De energiekosten zijn nog altijd hoog en ook van andere zaken zijn de prijzen fors gestegen. Ook stijgen per januari 2024 de lonen in onze sector naar een marktconform niveau. Daar komt per 2025 deze bezuiniging van de gemeente dan nog overheen. Het blijft pittig, maar als het publiek blijft komen dan kunnen wij dit dragen. Hopelijk gooit een nieuw kabinet geen zand in de wielen met een verhoging van de BTW,  wat tot (nog) duurdere kaartjes gaat leiden en de publieksopkomst negatief zal beïnvloeden."

Op welke manier gaat het Chassé Theater jong talent faciliteren?

"Nu al heeft het Chassé Theater oog voor jonge talentvolle theater- en filmmakers. Niet alleen uit Breda, maar vanuit het hele land. Wij zijn immers één van de grootste theaters van Nederland en hebben een bovenregionale blik. Bezoekers van onze cinema en theaterliefhebbers van het aanbod in onze kleine zaal weten dat daar altijd de nieuwste en avontuurlijkste namen te vinden zijn. 

Ook vanuit Chassé Cultuurfonds is talentontwikkeling een speerpunt, met initiatieven als Chassé Cultuurfondstalent en Chassé Cultuurfonds Film Incentive. In lijn met het gemeentelijke beleid en samen met partners in de stad en van daarbuiten, zullen wij nog steviger inzetten op het ontwikkelen van de talenten van jongeren en op het bereiken van jongeren via educatie." 

In de cultuurnota wordt vermeld dat het Chassé Theater het enige landelijk gekende cultuurmerk is uit Breda?

"De gemeente heeft zoals gezegd allerlei onderzoeken laten doen. Ook eentje naar de bekendheid van de culturele instellingen onder het publiek in Breda, in de provincie en in het land. Inderdaad komt daaruit naar voren dat het Chassé Theater tot de 150 sterke landelijke cultuurmerken behoort, en het enige exclusief Bredase merk is dat in Nederland bekendheid heeft. Datzelfde beeld is te zien onder het publiek in Noord-Brabant en Breda zelf. Onder de Bredanaren geniet het Chassé Theater zelfs grotere bekendheid dan aansprekende evenementen als Jazzfestival, Carnaval, Monumentendag en instellingen als Mezz, Pathé en Kinepolis. Het verraste ons toch wel en maakt mij tegelijkertijd erg trots op het Chassé Theater en de medewerkers die zich hier elke dag voor inzetten!"