Chassé Cultuurfonds: noodsteun

Wij leven in ongekende tijden. Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Het openbare leven ligt stil. Theaters en bioscopen zijn gesloten. Evenementen afgelast.

In de podiumkunsten werken veel mensen noodgedwongen als ZZP-er. Zij zitten nu zonder opdrachten en hebben vaak geen grote reserves waardoor hun inkomen tot onder het sociaal minimum kan afnemen. Velen doen nu bij de gemeente een beroep op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit is een uitkering op bijstandsniveau. Meer informatie over deze regeling vind je hier.

gulle gever

In april 2020 ontving het Chassé Cultuurfonds een schenking van € 76.000 van een particulier, speciaal om podiumkunstenaars uit 076 in nood te helpen. Een ongekend gebaar!

Het Chassé Cultuurfonds kon hierdoor een aanvullende bijdrage in de vorm van een gift beschikbaar te stellen bovenop steun vanuit de TOZO.

De anonieme gift heeft vele podiumkunstenaars in de regio kunnen helpen. Er zijn tweehonderdnegen uitkeringen toegekend aan vijfennegentig aanvragers. Daarin zaten onder andere choreografen, dansers, musici, regisseurs en technici. Inmiddels is de regeling gesloten. 

Inspireert een dergelijke onbaatzuchtige daad jou ook? En heb je de financiële ruimte om podiumkunstenaars te helpen het hoofd boven water te houden in deze voor hen moeilijke tijden? Alles onder het motto: alle kleine beetjes helpen.

hoe werkt het?