Chassé Cultuurfonds

Het Chassé Theater wil een vruchtbaar cultureel klimaat in Breda en omgeving stimuleren en versterken. Het heeft de ambitie om te investeren in makers, producties en publiek. Om hieraan duurzaam vorm te geven is in 2006 het Chassé Cultuurfonds opgericht. 

doelstelling

Het Chassé Cultuurfonds heeft als doel: het bevorderen van bijzondere voorstellingen en manifestaties op educatief, artistiek en amusementsgebied die niet uit de reguliere exploitatie van het Chassé Theater kunnen worden bekostigd, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

goed doel

Het Chassé Cultuurfonds is een erkend goed doel met een culturele ANBI-status. Hierdoor zijn giften aan het fonds aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting en zijn er gunstige fiscale voordelen. 

doe je ook mee?

Dat kan met een eenmalige gift, een jaarlijkse donatie of door na te laten. Inmiddels hebben honderden particulieren en tientallen bedrijven een bijdrage aan het Chassé Cultuurfonds verleend. Hiervoor zijn wij zeer erkentelijk. Een overzicht van deze schenkers vind je hier. 

hoe werkt het?