Chassé Cultuurfonds

Het Chassé Theater wil een vruchtbaar cultureel klimaat in Breda en omgeving stimuleren en versterken. Het heeft de ambitie om te investeren in makers, producties en publiek. Om hieraan duurzaam vorm te geven is in 2006 het Chassé Cultuurfonds opgericht. 

word vriend

doelstelling

Met de projecten die vanuit het Chassé Cultuurfonds worden gefinancierd wordt beoogd om maatschappelijke waarde te creëren op het vlak van drie thema’s: educatie, talentontwikkeling en programmering

Steun het Chassé Cultuurfonds

Door Vriend van het Cultuurfonds te worden draag je bij aan de missie van het Chassé Theater om er 'voor iedereen' te zijn. Als Vriend van het Chassé Cultuurfonds draag je de ambities van het Chassé Theater een warm hart toe: met jouw bijdrage kunnen we educatieprogramma’s ontwikkelen voor de kinderen in Breda, kwetsbare doelgroepen bedienen en aanstormend podiumtalent ondersteunen.

Hoe werkt het?

Het Cultuurfonds steun je door een eenmalige gift, een jaarlijkse donatie of door na te laten. Inmiddels hebben honderden particulieren en tientallen bedrijven een bijdrage aan het Chassé Cultuurfonds verleend. Hiervoor zijn wij zeer erkentelijk. 

Contact

Wil je Vriend worden of op een andere manier Chassé Cultuurfonds ondersteunen of heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op: 

Frankie Uyterlinde
cultuurfonds@chasse.nl

extra belastingvoordeel culturele ANBI

Het Chassé Cultuurfonds is een erkend goed doel met een culturele ANBI-status. Vanwege de culturele ANBI-status kunnen giften fiscaal aantrekkelijk zijn. Eenmalige giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Voor een periodieke bijdrage met een looptijd van vijf jaar is de gift 125% aftrekbaar. In dat geval moet de gift worden vastgelegd met een overeenkomst

meer informatie