Chassé Cultuurfonds: ANBI

naam van de instelling
Stichting Chassé Cultuur Fonds

RSIN nummers of fiscaal nummer
Kamer van Koophandel nummer 20128984
RSIN 817427454

bankrekeningnummer 
NL34 RABO 0302748083 t.n.v. Stichting Chassé Cultuurfonds

post- of bezoekadres, telefoonnummer, e-mailadres
Claudius Prinsenlaan 8
4811 DK Breda
076 530 31 00
cultuurfonds@chasse.nl

doelstelling volgens de regelgeving
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van bijzondere voorstellingen en manifestaties op educatief, artistiek en amusementsgebied die niet uit de reguliere exploitatie van het Chassé Theater kunnen worden bekostigd, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Chassé Theater voelt een maatschappelijke plicht talenten op het gebied van podiumkunsten en artistieke film kansen geven zich te ontwikkelen. Tevens wil het de Bredase jeugd kennis laten maken met theater, met name jeugd die van huis uit niet snel met podiumkunsten in contact komt. Verder wil Chassé Theater de Bredase gemeenschap bijzondere voorstellingen bieden.

Het Chassé Cultuurfonds heeft als doel middelen vergaren om ambities te realiseren op het gebied van educatie, talentontwikkeling en bijzondere programmering, die niet uit de reguliere exploitatie kunnen worden bekostigd, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.

Het Chassé Cultuurfonds tracht dit te bereiken door het werven van:

  • giften en goederen voor te leveren diensten; of
  • middelen van fondsen, overheden, bedrijfsleven en particulieren.

De middelen van het Chassé Cultuurfonds zijn bestemd voor projecten die in zeer hoge mate recht doen aan de hierboven geformuleerde missie maar die meer financieel risico inhouden dan uit de reguliere exploitatie van het Chassé Theater kan worden bekostigd. Er is bepaald dat projecten die in aanmerking komen kunnen als volgt gepreciseerd kunnen worden:

educatie
Venster op de Wereld: het Chassé Theater & het Chassé Cultuurfonds stellen zich tot doel jaarlijks groepen 3 van basisscholen uit Breda een geheel verzorgd gratis theaterbezoek (incl. vervoer en lesbrief) aan te bieden. meer informatie

talentontwikkeling
Chassé Cultuurfonds Talent: ieder kalenderjaar zal één jonge theatermaker en/of één jonge filmmaker gesteund worden door het Chassé Cultuurfonds. De maker krijgt een productiebudget, ruimte en de expertise van de programmeurs en marketeers van het Chassé Theater tot zijn beschikking, om zo tot een productie te komen, die zal worden opgevoerd in Chassé Theater. Makers kunnen zichzelf aanmelden via de website van Chassé Theater, waarna één theater- of cinemamaker geselecteerd wordt. meer informatie

bijzondere programmering
Het Chassé Theater heeft de afgelopen jaren naam gemaakt en een vooraanstaande positie in de Nederlandse theaterwereld verworven met zijn bijzondere en internationale programmering. De jaarlijkse zogeheten “Wereldklasse” bevat werk van ’s werelds belangrijkste werkzame theatermakers. Deze voorstellingen komen vaak exclusief voor het Chassé Theater naar Nederland. Ook wordt met andere theaters en producenten samengewerkt binnen de Stichting Theateralliantie, opdat nieuwe (muziektheater)producties gemaakt kunnen worden en kunnen blijven reizen door het land. Het Chassé Theater is voornemens zich te blijven onderscheiden op het gebied van programmering en reserveert daarom een gedeelte van het budget van het Chassé Cultuurfonds voor uitgaven op dit gebied. meer informatie

financiële verantwoording
Stichting Chassé Cultuurfonds draagt bij aan lasten van activiteiten voortvloeiend uit de doelstellingen van de stichting. In 2020 heeft de stichting bijdragen verleend aan de voorstellingen van KnotKollektiv, Venster op de Wereld en aan 20 groep 8 musicals die vanwege corona konden uitwijken naar het Chassé Theater. Bekijk hier de financiële verantwoording.

Klik hier voor meer informatie over de stichting Chassé Cultuurfonds vind je op de site van de federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur. 

bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders van de instelling
De heer V.G.B.M. Weijers – voorzitter
Mevrouw H.M.A. Albicher – bestuurslid


Er zijn geen medewerkers in dienst. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.