Chassé Cultuurfonds: ANBI

naam van de instelling
Stichting Chassé Cultuur Fonds

RSIN nummers of fiscaal nummer
Kamer van Koophandel nummer 20128984
RSIN 817427454

bankrekeningnummer 
NL34 RABO 0302748083 t.n.v. Stichting Chassé Cultuurfonds

post- of bezoekadres, telefoonnummer, e-mailadres
Claudius Prinsenlaan 8
4811 DK Breda
076 530 31 00
cultuurfonds@chasse.nl

doelstelling volgens de regelgeving
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van bijzondere voorstellingen en manifestaties op educatief, artistiek en amusementsgebied die niet uit de reguliere exploitatie van het Chassé Theater kunnen worden bekostigd, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Chassé Theater voelt een maatschappelijke plicht talenten op het gebied van podiumkunsten en artistieke film kansen geven zich te ontwikkelen. Tevens wil het de Bredase jeugd kennis laten maken met theater, met name jeugd die van huis uit niet snel met podiumkunsten in contact komt. Verder wil Chassé Theater de Bredase gemeenschap bijzondere voorstellingen bieden.

Het Chassé Cultuurfonds heeft als doel middelen vergaren om ambities te realiseren op het gebied van educatie, talentontwikkeling en bijzondere programmering, die niet uit de reguliere exploitatie kunnen worden bekostigd, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.

Het Chassé Cultuurfonds tracht dit te bereiken door:

  • giften en goederen voor te leveren diensten; of
  • middelen van fondsen, overheden, bedrijfsleven en particulieren.

De middelen van het Chassé Cultuurfonds zijn bestemd voor projecten die in zeer hoge mate recht doen aan de hierboven geformuleerde missie maar die meer financieel risico inhouden dan uit de reguliere exploitatie van het Chassé Theater kan worden bekostigd. Voor de periode 2018-2020 is bepaald dat projecten die in aanmerking komen kunnen als volgt gepreciseerd kunnen worden:

educatie
Venster op de Wereld: Het Chassé Theater & het Chassé Cultuurfonds stellen zich tot doel jaarlijks groepen 3 van basisscholen uit Breda een geheel verzorgd gratis theaterbezoek (incl. vervoer en lesbrief) aan te bieden. meer informatie

talentontwikkeling
Chassé Cultuurfonds Talent: Ieder kalenderjaar (vanaf 2020) zullen jaarlijks één jonge theatermaker en één jonge filmmaker gesteund worden door het Chassé Cultuurfonds. In 2019 wordt gestart met de pilot waarin een jonge theatermaker wordt ondersteund. De maker krijgt een productiebudget, ruimte en de expertise van de programmeurs en marketeers van het Chassé Theater tot zijn beschikking, om zo tot een productie te komen, die zal worden opgevoerd in Chassé Theater. Makers kunnen zichzelf aanmelden via de website van Chassé Theater, waarna één theatermaker geselecteerd wordt. meer informatie

bijzondere programmering
Het Chassé Theater heeft de afgelopen jaren naam gemaakt en een vooraanstaande positie in de Nederlandse theaterwereld verworven met zijn bijzondere en internationale programmering. De jaarlijkse zogeheten “Internationale Selectie” bevat werk van ’s werelds belangrijkste werkzame theatermakers. Deze voorstellingen komen vaak exclusief voor het Chassé Theater naar Nederland. Ook wordt met andere theaters en producenten samengewerkt binnen de Stichting Theateralliantie, opdat nieuwe (muziektheater)producties kunnen blijven worden gemaakt en kunnen blijven reizen door het land. Het Chassé Theater is voornemens zich te blijven onderscheiden op het gebied van programmering en reserveert daarom een gedeelte van het budget van het Chassé Cultuurfonds voor uitgaven op dit gebied. meer informatie

financiële verantwoording
Stichting Chassé Cultuurfonds draagt bij aan lasten van gesubsidieerde activiteiten voortvloeiend uit de doelstellingen van de stichting. In 2018 heeft de stichting een bijdrage verleend aan vier voorstellingen: Musicalwedstrijd groep 8, Neo Artic Hotel Pro Forma, Biergarten en de Buitenfilm. Bekijk hier de financiële verantwoording.

bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders van de instelling
De heer J.J.A. Leenaars – voorzitter
De heer P.J. Colijn – bestuurslid
Mevrouw W.M. de Visser – bestuurslid

Geen medewerkers in dienst. Bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content van derden af te beelden, zoals ook video’s, en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stem je hiermee in. Als je niet akkoord bent, kan je via de knop 'Instellingen aanpassen' je voorkeuren opgeven.

Cookie instellingen